Fusten en Kratten
Het plaatsen van grote hoeveelheden kratten of fusten in rolcontainers wordt nog regelmatig met de hand gedaan. Dotec handlers zorgen voor een veilige en eenvoudige manier van tillen en eventueel kantelen van fusten waardoor efficiënt gepositioneerd en gestapeld kan worden. De krattenhandler tilt 2-4 of 6 kratten tegelijk, flexibel en functioneel!
Implementatie heeft bewezen dat fysieke belasting wordt gereduceerd en productiviteit aanzienlijk toeneemt.
1 - 2